Подразумијева се и сам појам "истраживања операција"из иностране литературе. Међутим, датум његовог настанка и аутор се не могу поуздано одредити. Због тога је корисно прво размотрити историју формирања ове области научног истраживања.

оперативно истраживање

Главно значење

Циљ истраживања операција јестеанализа у различитим контролисаним процесима. Њихова природа може имати другачији карактер: производне процесе, војне акције, комерцијалне активности и административне одлуке. Сама операција се може описати истим математичким моделима. Истовремено, њихова анализа ће омогућити на најбољи начин разумјети суштину одређене појаве, а такође и предвидјети његов развој у будућности. Свет се испоставља да је у информативном смислу организован прилично компактно, пошто се исте шеме информација реализују у различитим физичким манифестацијама.

У кибернетици истраживачке операције су широко распрострањенекористи се у одељку "Изоморфизам модела". Ако не и за овај одељак, онда би у свакој ситуацији која се појавила тамо била извесна потешкоћа у избору властитог јединственог решења. И истраживање операција као научног правца уопште не би било формирано. Међутим, због постојања општих закона у формирању и развоју различитих система, постало је могуће проучавати их користећи математичке методе.

методе истраживања операција

Ефективност

Проучавање операција у привреди као аматематички алати који доприносе постизању високе ефикасности процеса доношења одлука у различитим сферама људске активности, омогућавају особи која је одговорна за доношење таквих одлука са потребним информацијама које су добијене научним методама. Другим речима, ова методологија служи као оправдање за доношење одлуке. Модели и методе истраживања операција ће омогућити да добију она рјешења која ће најбоље допустити постизање постављених циљева организације.

истраживање операција у економији

Основни елементи

Дакле, размотримо неке дисциплине математичке специјализације, које се најчешће користе у овој области истраживања:

- математичко програмирање, које се бави проналажењем оптималних решења функција са неким ограничењима за аргументе;

- линеарно програмирање - прилично једноставнои најбоље проучаван део прве методе, он дозвољава решавање проблема који садрже показатеље оптималности у облику линеарне функције, а ограничења су представљена у облику линеарних једнакости;

- мрежна симулација - решење је представљено у облику мрежних алгоритама који омогућавају ефикасније решење исправног решења него коришћењем алата за линеарно програмирање;

- Циљано програмирање, представљено линеарним методама, али са неколико функција циљане природе, које, међутим, могу бити сукобљене једни с другима.

</ п>