Зависи од ефикасности предузећакомпетентна употреба маркетиншких алата. У развоју било којег предузећа, анализа маркетинг активности је важна веза у ланцу успеха, у побољшању финансијског стања. Рад по правилу почиње студијом потражње за производима, тржиштима за продају, потенцијалним купцима и конкурентима, нивоом тржишних цијена, оцјеном расположивости потребних материјалних и техничких средстава.

Анализа потражње за производима

Дефинишите смер развоја пословањаактивност ће помоћи анализи маркетиншких активности фирме. Потражња за производом одражава обим услуга или робе који потрошачу треба, а који може купити у одређеном временском периоду по одређеној цени и на одређеном тржишту. Анализа маркетиншких активности открива ниво зависности потражње за одређеном врстом робе, специфичним услугама на цени и квалитету ове робе, на нивоу прихода купаца, каматним стопама на депозите, инфлаторним очекивањима и слично.

Анализа маркетинг активности дајеприлику да развију потребну стратегију и тактику развоја предузећа, је оправдање за планове и одлуке управљања, да прати спровођење одлука и планова, идентификовали резерве за повећање степена ефикасности производње, открива праву поље за процену учинка

Анализа пословне активности конкурената

Када предузеће покреће нови производ, то дајешироко оглашавање у електронским медијима иу штампи, пружајући прилику потрошачима да пробају нови производ, у нади да ће повећати потражњу за њим, такмичари у овом тренутку такође не одлажу и стварају неке информативне разлоге. У овом тренутку вреди се питати које акције конкурената могу утицати на ниво продаје.

У овом случају, неопходна је добра анализамаркетинг активности како би се разумели и благовремено спријечили тачне финансијске и организационе акције могуће губитке како би се оптимизирали пословни процеси, побољшала ефикасност њихових пословних иновација у освајању тржишта.

Эффективность маркетингового исследования может зависеть от глубины исследования определенной тематики, популярности тематики, времени проведения определенного маркетингового исследования, а также географической принадлежности исследуемого предприятия.

Анализ рынков сбыта продукции

Условия рыночной экономики ставят в зависимость важнейшие экономические и финансовые показатели предприятий от состояния рынков, где осуществляется сбыт продукции предприятия.

Анализ маркетинговой среды предусматривает осуществление постоянного мониторинга положения каждого из видов производимой продукции на всех рынках сбыта в течение нескольких последних лет.

Анализ может показать, что за последние годы на определенную продукцию на внутреннем рынке спрос упал, снизилась и ее рентабельность, а на другую продукцию спрос увеличивается, объем продаж и рентабельность растет. Это говорит о необходимости подробного постоянного анализа маркетинговой среды, стратегии своего развития и ценовой политики.

При анализе рынков сбыта своей продукции маркетинговым службам следует изучать и показатели работы, технологию производства конкурентов, качество их продукции. Такой анализ предоставит возможность предприятию оптимально и более обоснованно прогнозировать деятельность, находить наиболее эффективные инновационные направления для расширения на рынке сбыта собственной ниши.

Как правило, стадия роста предприятия характеризуется ориентиром на долгосрочную перспективу, для этапа зрелости характерно уже в краткосрочной перспективе получение прибыли. На стадии спада применяются скидки до появления новой продукции.

</ п>