Порези имају древну историју. И колико векова постоје, толико пореских обвезника покушавају смањити трошкове њиховог плаћања.

оптимизација пореза
У сваком случају, држава је довољно тешкастворити правичан порески систем, у чије функционисање, сваки плаћаон прави допринос. Такође није могуће процијенити допринос сваког, па је проблем за друштво дистрибуција пореског оптерећења. Постоји контрадикција између интереса пореских обвезника у избјегавању непотребних, по њиховом мишљењу, плаћања пореза и државе у погледу попуњавања државног буџета и сузбијања минимизације пореских обавеза. Због тога је оптимизација опорезивања једини излаз за обвезника. Постојећа пракса у раду посебних државних органа има за циљ примјену казнених мјера за оне привредне субјекте који, супротно важећем закону, мијењају износ плаћених пореза.

начини оптимизације пореза
Оптимизација пореза је у токуАктивности пореског обвезника у циљу смањења плаћања пореза. А дефиниција таквих оптималних износа плаћања представља проблем за свако појединачно предузеће или појединца. Ово питање се бави управљањем пореза на добит правних лица. Међутим, у овој области активности, све нијансе морају бити узете у обзир тако да не укључују додатне провере. Дакле, оптимизација пореза укључује дефиницију "златне средине" у пореској структури са многих гледишта.

Предња страна је таква сфера планирањапредузећа као финансијска оптимизација, која се састоји у одабиру најпогоднијег начина управљања новчаним средствима, као и могућности привлачења спољних извора за финансирање.

Сви начини оптимизације пореза могубити представљени у облику посебних шема. Стручњаци су доказали да ниједан од предложених метода не може донијети очекиван успјех у пореском планирању без компетентног састављања и узимајући у обзир све особине шеме. Насупрот томе, оптимизација опорезивања, представљена у облику ниско-квалитетне шеме, може нанети значајну штету предузећу. Прије имплементације, било коју шему треба провјерити за усклађеност са одређеним критеријумима (ефикасност, оправданост, аутономија, усклађеност са важећим законима, поузданост и безопасност).

оптимизация налогообложения это
Оптимизация налогообложения может применяться по отношению к конкретным налогам. Рассмотрим некоторые применяемые схемы на примере налога на прибыль и НДС:

- применение субъектами в процессе хозяйственной деятельности льготного налогообложения с использованием специальных налоговых режимов или зарубежных офшоров;

- перенос базы, подлежащей налогообложению, на субъектов льготной категории;

- расчет НДС с применением механизма переоценки.

</ п>