Радити у тржишној економији, за било којуважно је спровести праве цијене у маркетинг. Цена производа је прилично сложен процес, који зависи од многих фактора. Избор правца цене, приступи формирању цена како би се осигурала продаја производа, побољшала профитабилност и ојачала позиција предузећа на тржишту је најважнији правац маркетиншких активности.

Адекватна цена у маркетингу језаложност профитабилности предузећа, јер су резултати одлука о одређивању цена одлучујући, како у смислу добити од продаје, тако и по основу насталих губитака.

Приликом израде стратегије цена, важно је несамо правилно одредили цену за производе, али да формирамо стратешку линију, узимајући у обзир карактеристике цена, у читавом асортиману производа.

Ценовна стратегија за дуг период ће постатикамен темељац на основу ког ће цене бити формиране у маркетингу. Стратешка линија формирања цијена ће омогућити организацији да одреди очекивани обим добити, тржишни удео у будућности, и стога - дати одређено време и финансијску резерву да утиче на ситуацију на тржишту.

У литератури о маркетингу разликују се шест фаза, на основу којих се формира цена у маркетингу.

У првој фази се одређује потражња за робом. Показатељи тражње одређени су за цену робе у одређеном сегменту. Потенцијалне могућности, економске и психолошке, одређују се куповином робе од стране купца по понуђени цени. У другој фази предузеће бира најповољније цијене за себе, што ће осигурати максимални ниво маргиналне добити. У овој фази, за производно предузеће одређене су најповољније цијене. Трошкови се израчунавају коришћењем директног приписивања трошкова производа за одређивање цене робе. Индикатор трошкова у производњи одређује способност задовољавања потреба свих потрошача са профитом за организацију.

У трећој фази, цена се одређујероба у односу на робу конкурената, а одговарајуће прилагођавање врши се на параметрима квалитета и другим компонентама. Ако је неопходно, неопходно је прилагодити цијене приликом одговора на конкуренте.

У четвртој фази одређује се праг цена, итакође могући услови за смањење цена. Али главни кључ за смањење цијена је смањивање трошкова производње. Разумно је смањити цену роба са малим оптерећењем производних капацитета, претњом смањења продаје у агресивној конкуренцији, попуњавањем складишта и тако даље.

У пети фази, ценовни односи измеђуразне робе, линије цена су успостављене, повезане са продајом робе у опсегу где цена робе одражава ниво квалитета и тако даље. Такође, формирана је и његова структура.

У шести фази се развија тактика цијена. То укључује:

- јединствена политика цена за различиту робу;

- Тактика лидера губитка, у којем компанија продаје неке од својих производа по снижени цени како би привукла потрошаче на читав низ производа који се продају по редовним ценама;

- Организација продаје.

Такође у овој фази, потребно јеопције за попусте / допуне на цену, у зависности од обима продаје. Као што видите, све фазе процеса одређивања цена су веома важне и имају одређену улогу у формирању профита компаније.

</ п>