Разумети логику цена у модернимекономски систем је много тежи, што је учињено раније. Понекад се чини да цена производа нема никаквог смисла. Међутим, ово је тачка гледишта купца и позиција купца, иако је то једна од главних сила која утичу на цену, али није у могућности то потпуно објаснити. Ствар је у томе да у савременим условима предузеће мора да узме у обзир све бројне факторе цене, приликом утврђивања најефикасније цене ради успешног одржавања тржишних позиција.

Постоји неколико приступа дефинисањуосновни фактори цене. Класична економска школа условно дели све чиниоце фактора фактора тражње и снабдевања. Потражња је жеља и способност купца да купи робу по одређеној цијени. У идеалном систему, уз повећање цена, потражња за роба пада. Заузврат, понуда је способност и жеља компаније да прода производ по цени од Н. Што је цијена већа, то ће више бити роба коју ће компанија моћи испоручити. Поредећи понуду и потражњу, можете пронаћи ефективну тржишну цену.

Нажалост, у савременим условима класична теорија више не може пружити потпуну анализу. Због тога се данас користе ценовни фактори, засноване на условима цене, који представљају проширени модел понуде понуде.

Услови цене су интерни испољни фактори, односно фактори су подијељени на унутрашње и спољашње. Унутрашњи фактори цене су фактори формирани директно у самој компанији. Оне су подељене у две главне групе: услови производње и услови маркетинга. Прва група, која укључује факторе као што су трошкови, жељени профит, тачка враћања итд., Не разликује се много од класичне понуде на тржишту.

Заузврат, ценовни фактори, на основу тржишних услова, у формирањуцијене су почеле да се узимају у обзир не тако давно. Ова група укључује такве субјективне чиниоце као што су политика робне размјене, постојећи канали комуникације, могућности за промоцију итд. Коришћење ових фактора омогућава нам да пронађемо стварну цену која узима у обзир, за разлику од математичке цене, такозвани радни моменти.

Компанија, међутим, не може наставитиформирање цена само из сопствених интереса. Иначе, она неће моћи остати на тржишту већ дуже вријеме, јер ће их конкуренти лако извући из игре. Због тога су спољашњи фактори цене још важнији од унутрашњих фактора.

Екстерни фактори су такође подијељени на дваглавне групе: фактори засновани на понашању потрошача, и фактори засновани на понашању конкурената. Прва подгрупа је ценовни фактор, слично класичној потражњи, као што су: корисност робе, замена робе, итд. Све ово се може изразити на графу користећи криву потражње потрошача.

Међутим, у условима жестоке конкуренције, то је важнијежељама и аспирацијама потрошача положај конкурентских компанија. У многим случајевима конкурентски политички фактор је главни фактор, јер "ценовне игре" приморавају компанију да формира сопствену цену, без обзира на краткорочни економски ефекат. Освојен тржишни удео је важнији од изгубљене добити или чак губитка компаније јер је цијена прениска или превисока. Конкурентна борба је да понекад чини цене заиста неприступачним за логичку анализу купца.

У сваком случају, сви фактори цене у маркетингу су изузетно важне, а незнање руководства било ког од њих или његова злоупотреба у формирању цијена могу довести до катастрофалних последица.

</ п>